Groep 3

Op maandag tot en met woensdag (om de week) staat Monique Quak voor de klas en op woensdag (om de week), donderdag en vrijdag Irene Mol. 

In het begin van het schooljaar starten we elke ochtend in de kring. Hier worden veel activiteiten gedaan zoals godsdienstige vorming, lessen uit de methode KIVA voor de sociaal emotionele ontwikkeling, vieren we een verjaardag, wordt er voorgelezen en doen we taal- en rekenactiviteiten.

Aan de hand van dagritmekaarten zien de kinderen per dagdeel wat het lesprogramma is. Na de kerstvakantie wordt dit op het bord geschreven.

We geven les met vernieuwende lesvormen, zoals coöperatief leren.

De kinderen werken veel samen, maken gebruik van interactieve werkvormen waarbij veel ruimte is voor beweging.

Het leesonderwijs beslaat een groot deel van de lestijd in groep 3. We gebruiken de vernieuwde methode van ‘Veilig Leren Lezen’. Hierbij komt niet alleen het technisch lezen aan bod maar ook spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren. Ook is er veel aandacht voor leesbevordering. Op systematische wijze leren de kinderen snel nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Op deze manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. Met het bijbehorende computerprogramma kunnen ze, op hun eigen niveau, extra oefenen. Ook is er een speciale thuisversie van deze software, zodat de kinderen ook thuis spelenderwijs lezen, spelling en woordenschat kunnen oefenen.

‘Pennenstreken’ is de methode die we gebruiken voor het schrijfonderwijs. Deze methode sluit volledig aan bij de leesmethode. De kinderen leren de kleine letters, leestekens, cijfers en het verbonden schrift. Het schrijven gebeurt met driekantige potloden voor een goede pengreep.

De wereldoriëntatie methode ‘De Zaken’ is sluit ook volledig aan bij de leesmethode. De thema’s van Veilig Leren Lezen zijn geplaatst in een wereld oriënterende omgeving. Deze thema’s worden in dezelfde periode ook bij de Zaken behandeld. Deze herkenbaarheid geeft de kinderen houvast.

Het rekenen start met het leren van de cijfers 1 tot en met 10 gekoppeld aan de hoeveelheden. We leren het verder- en terugtellen, tellen met sprongen en splitsen. Erbij en eraf situaties (+ en -) worden geleerd via bussommen en pijlsommen. Aan het eind van groep 3 rekenen de kinderen tot en met 20, automatiseren ze de splitsingen en de sommen tot en met 10 en tellen ze tot en met 100. De methode die we gebruiken is ‘Wereld in Getallen’, hierbij zit ook een oefenprogramma voor op de Chromebooks.

Sinds kort gebruiken we, als aanvulling op de bestaande methode ‘Met Sprongen Vooruit’. Dit is een interactieve rekenmethode waar veel gebruik wordt gemaakt van ervaringsgericht - en bewegend leren.

De expressievakken zoals tekenen, crea en muziek komen natuurlijk ook aan bod. Dit vaak in samenhang met het thema waar we mee bezig zijn.

Over de natuur leren we aan de hand van de seizoenen en met het Schooltv programma Huisje Boompje Beestje.

Bij verkeer komen situaties aanbod die dichtbij de kinderen staan, zoals spelen op straat en met de fiets naar school.

Op maandag- en donderdagochtend hebben we gymles in de gymzaal aan het Bramenpad van juf Francien.

Naast al dit harde werken spelen we ook nog veel buiten. Maar ook binnen kunnen de kinderen nog lekker spelen via het keuzebord. Hier kunnen zij kiezen uit veel verschillende activiteiten zoals bouwen met constructiemateriaal, puzzelen, kleien, tekenen, spelletjes enz. 

Via Social Schools houden wij u regelmatig op de hoogte wat we allemaal geleerd en gedaan hebben. Daarnaast kunt u foto's van onze activiteiten op Social Schools bekijken.