Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Mijn naam is Esse Bolt. Als schoolmaatschappelijk werker (SMW) ondersteun ik ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen zijn: Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden?

Middels een intakegesprek gaan wij samen op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken met mij of door trainingen of help ik u bij het vinden van de weg tussen de instanties.Ook heb ik kennis van het aanbod van groepen van andere organisaties, zodat we zorg op maat hebben.

Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat via e.bolt@kwadraad.nl of bel mij op 06-46361024.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kwadraad.nl