Groep 5

Op maandag staat juf Avalon voor de klas. Op dinsdag t/m vrijdag juf Thea

We geven de lessen volgens een weekrooster. Elke dag staat het lesprogramma op het bord geschreven. De kinderen gaan bij binnenkomst aan hun eigen tafel zitten en we beginnen de dag met zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal of een KiVa-les. Tijdens KiVa werken we aan de sociale vaardigheden. Door de lessen van KiVa proberen we groepsproblemen te voorkomen. Samen maken we er een fijne school van!

We oefenen in groep 5 veelvuldig de tafels 1 tot en met 10. Ook klokkijken, analoog en digitaal, wordt veel geoefend. Verder maken we erbij en eraf sommen tot 1000.

Tijdens spelling leren we allerlei spellingregels zoals: hoor je op het eind van een klankgroep een lange klank, dan schrijf je een korte klank. Bij taal leren we o.a. wat een voorzetsel of persoonsvorm is. Met aardrijkskunde leren we kaartlezen en de provincies van Nederland vinden. Engels krijgen de kinderen volgens de methode Real English.

De weekwoorden en de spellingstrategie van Spelling op Maat krijgen ze iedere week mee naar huis. Ook voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis om thuis te oefenen. Dat wordt van tevoren vermeld in het nieuws van groep 5 op Social Schools.

In de groep werken we op de Chromebooks met de oefenprogramma’s Wereld in getallen en Muiswerk voor rekenen. Voor spelling gebruiken we het oefenprogramma Spelling op Maat. Het is ook mogelijk om thuis te oefenen met Muiswerk.

Iedere week krijgen de kinderen een weektaak. Hierin staan de opdrachten die zij de komende week af moeten hebben. De weektaak bestaat uit mag- en moettaken. De moettaken moeten echt gedaan worden en de magtaken zijn extra opdrachten. Op deze manier leren de kinderen zelfstandig te plannen en te werken.

We knutselen en tekenen graag in onze groep en hangen de werkjes trots aan de lijnen voor het raam of op het prikbord.

Op maandagochtend gymmen we in de gymzaal aan het Bramenpad o.l.v. juf Francien. Op donderdag (even weken) gaan we zwemmen in sportcentrum de Rozenburcht.

Ook spreekbeurten staan op het programma. Hiermee starten we in februari.

Op Social Schools vertellen we regelmatig wat er in de groep gebeurt.