Ouderraad (OR)

De belangrijkste taak van de OR is het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De OR wordt gevormd door ouders van kinderen die op de Regenboog zitten. De raad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden. Deze leden stellen zich voor vier jaar kandidaat en kunnen zich nog één keer herkiesbaar stellen. De ouderraad komt maandelijks bijeen; de vergaderingen zijn openbaar. Vanwege de vernieuwde samenstelling van de OR zullen de taken tijdens de eerste bijeenkomst van het schooljaar worden verdeeld.

Samenstelling

Mariska Weesievoorzitter
Karin Verspuijpenningmeester
Heidi Huisman 
Claudia Porumboiu 
Kim van Nieuwburg 
Inge Wezemer 
Joyce de Jong 
Wendy Vis