Ondersteuning

Het komt voor dat, ondanks alle inspanningen binnen de school, de ontwikkeling van een kind niet verloopt, zoals we verwachten. Op dat moment zal de intern begeleider in overleg met de ouders en de leerkracht hulp inschakelen. 

De intern begeleiders van onze school is Judith Lodder. We werken voor deze kinderen samen met onze schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, schoolarts, orthopedagoog, ergotherapeut, etc..).