Onderwijs

 

Groep 1 en 2

De leerkrachten in groep 1 en 2 stemmen het onderwijs zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten zijn continu bezig met kinderen uitdagen een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Er wordt altijd gewerkt rondom een thema, zodat de verschillende activiteiten verbinding hebben met elkaar. 

Er wordt bij alle activiteiten veel aandacht besteed aan de Nederlandse taalontwikkeling van de kinderen. Een goede woordenschat, zinsbouw en taalbegrip, oorzaak-en-gevolg zien, zijn ontzettend belangrijk voor het vervolgonderwijs. 

Groep 3 t/m 8

In groep 3 t/m 8 wordt lesgegeven uit moderne methodes voor de verschillende vakgebieden.

Voor spelling, lezen en rekenen werken we per groep met groepsplannen, die bestaan uit 3 arrangementen. Voor ieder kind wordt steeds gekeken welk arrangement het best past bij zijn ontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van ieder kind. Op deze manier proberen we ons onderwijs zoveel mogelijk passend te maken voor alle kinderen. 

Door middel van methode-gebonden toetsen en Cito-toetsen volgen we de ontwikkeling van de kinderen met grote regelmaat. 

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook Engels, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Vanaf groep 3 en 4 besteden we aandacht aan verkeer.